Να λέει το 22χρονο οτι θέλει να πάει σούπερ και αντί για παρανταις να καταλαβαίνεις το μάρκετ. Αυτό είναι μάλλον το χάσμα γενεών που λένε.

@vickymama3