εσείς που εχετε χαράξει τα παγκάκια χ+ε=(love) αγαπιέστε ακόμη η να το σβήσω?
@shawshanck