Αγνή, είναι γυναικείο όνομα.  Όταν το λεει η Καινούργιου σημαίνει, οβελίας.
@Papavannesa