Αγόρια προσοχή μεταξύ του "γεια" και του "γεια" που θα σας πει μια γυναίκα. Στο πρώτο σας θέλει & στο δεύτερο σας βλέπει φιλικά!
@PapastamatakisN