-Αν είχα 1 ευρώ για κάθε φορά που κάποιος μου έλεγε πόσο όμορφος είμαι... θα είχα 1,50€ -Γιατί 1,50€ -Μάνα μου είναι,θα δώσει κάτι παραπάνω

@Vrussanos