Αναγκάστηκα να ξαναρχίσω το τσιγάρο για να κόψω το ηλεκτρονικό.
@dim80