Άνοιξη, είναι η εποχή πριν το καλοκαίρι.

Άνοιξη, είναι η εποχή πριν το καλοκαίρι. Και όταν ο Λαρισσαίος ζητάει να του ανοίξουν.

#καλόμήνα
Μια απ'τα ίδια.Pin It on Pinterest