-Αργείς;  -Πήρα ταξί!  -Με γεια. Αργείς;
@Nouarzan