Ενταξει, μπορεί να μην βγήκαμε εμείς απ την Ε.Ε. αλλά βγήκε ο μισός Παρθενώνας

@Sl3epless