-Ναι ναι, εδώ δίπλα μου είναι, χαιρετίσματα έχεις από το Γιώργο  -(Χέστηκα)  -Επίσης, λέει, επίσης