Πάντως, δεν είναι τυχαίο πώς τα ξυπνητήρια τα χρησιμοποιούν για να φτιάχνουν βόμβες.
@fawayfhere