- Διακοπές θα πας - Πήγα - Τον Ιούνιο ; - Τον Αύγουστο του 93
@Groupteamlogist