Εδώ δεν μπορώ να διαχειριστώ τα μαλλιά μου θα καταφέρω να διαχειριστώ την ζωή μου;
@Vaia_gr