Οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του τυφώνα #Malakas στις Φιλιππίνες. Εδώ έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά με τόσους που έχουμε.
@Cati_Trexei