Έγινε σεισμός στη Θεσσαλονίκη και οι γυναίκες πήγαν  στο κομμωτήριο και μετά πετάχτηκαν αυθόρμητα έξω από τα σπίτια τους
@Papavannesa