Εγώ: Αισθάνομαι ευλογημένος στην τοποθεσία... Εφοριακός: Ναι για συνέχισε. Εγώ: ...να μωρέ εδώ στο πίσω μπαλκόνι #social_eforia
@ikouks