-Συγγνώμη, μήπως είδατε αν πέρασε το λεωφορείο;  -Τελώ εν αγνοία. -Φτου σου! Σε ξένη έπεσα!
@mina8745