Για να μπεις σε καλή σχολή πρέπει να πιάσεις όσο πιο πολλά μόρια μπορείς. Το ίδιο ισχύει και για να βρεις καλή δουλειά #panellinies2016
@milaz99