-Γιατρέ τι έχω και είμαι τόσο όμορφος?  -Παραισθήσεις
@Doctor___Love