Γράφτηκα στο γυμναστήριο χθες. Στη σελίδα τους, στο facebook.
@katalexandri