Οι περισσότεροι μετά το σεξ ανάβουν τσιγάρο. Υπάρχουν και μερικοί που ανάβουν λαμπάδα.
@achilleas1000