Είσαι Έλληνας σε 2 περιπτώσεις. Όταν μπορείς να ξεχωρίζεις: 1. Τον πονοκέφαλο απο το μάτιασμα 2. Το κορναρισμα χαιρετούρας από της βρισιάς.
@deliveras_