κάνω πολύ καλά μην μου φέρνετε άλλες ρακές μα όχι μη δεν κάνει ενώ μόλις φέρνουν τις πίνω σφηνάκι
@suicide_brunet