Είδαμε και αποειδαμε απ'τους έρωτες και τώρα κυνηγάμε πόκεμον.
@makgianna