Και Παρασκευήή; Και καλημέρα; Και καλό μήνα; Και Ιούλιος; Και διακοπές δεν έχει;