κοίταξε να δεις μάνα...αν ο άνθρωπος δεν ήταν φτιαγμένος για να κοιμάται μέχρι το μεσημέρι,τα σπίτια δεν θα είχαν παντζούρια.
@kiki_pr