-Με είπε ανώριμο. -Και τι της είπες; -Πίκατσου διαλέγω εσένα! ποκεμον
@ermhneytis