-Με είπε τσιγκούνη. -Και εσύ τι είπες? -Τίποτα! Η σιωπή είναι χρυσός!!!
@George_Anagn