-Μη με δει, μη με δει, μη με... -Γειαα! -Ω ρε π* Επ τι έγινε;