Μην με κρίνεις μόνο απ την εξωτερική μου εμφάνιση.. Το ίδιο γαμάτος είναι και ο χαρακτήρας μου. Μην με κρίνεις μόνο απ την εξωτερική μου εμφάνιση.. Το ίδιο γαμάτος είναι και ο χαρακτήρας μου.
@George_Vls