Μην σου λείψω λίγο, αμέσως να μην μου πεις τίποτα.
@GekasGeorge