Μείνε μακριά από τους αρνητικους ανθρώπους. Έχουν ένα πρόβλημα για κάθε λύση.