-Αγάπη μου τι λες να κάνουμε απόψε; -Τι είναι απόψε; -Παρασκευή -Να κοιμηθούμε νωρίς να το φχαριστηθούμε.
@toumvas