Ναι έλα αφεντικό δυστυχώς δεν θα έρθω σήμερα στην δουλειά γιατί έτσι
@ChristinaHalkia