Το σταθερό δεν το σηκώνω ποτέ γιατί ντάξει, θα μπορούσα και να λείπω...
@La_cookaracha