Ο μοναδικός που δικαιούται άδεια για κανάλι είναι αυτός του Μύκονος T.V. Αξιοκρατικός και πάντα μέσα στην επικαιρότητα.
@ANAPODOS2