Ο βασικός λόγος που δεν πηγαίνω σε κάποιο γυμναστήριο είστε όλοι εσείς που πηγαίνετε.
@KrinostoKtinos