Όλοι έχουμε ένα συρτάρι στο σπίτι που δεν ξέρουμε τι έχει μέσα και δεν το ανοιγουμε ποτέ!