στο star τι φωνάζουν; θα ζητήσουν άδεια ως αποκλειστικά ψυχαγωγικό κανάλι κ θα παίζουν τις ειδήσεις που έπαιζαν πάντα κανονικά #adeies
@fortyplusand