-Θα μου φέρεις κάτι να φάω; -Όπως; -Όπως έρχεσαι.
@strallye