Όταν αντί για καρδούλα σχηματίζεις το κεφάλι του Darth Vader
@MeMerenda