Όταν κόβεσαι για 3η φορά στο μάθημα και σκέφτεσαι ότι δεν θα πάρεις πτυχίο ποτέ...
@TeaStringForUs