Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω κοάλα, να κοιμάμαι 19 ώρες και τις υπόλοιπες να τρώω.
@EleniYian