Παίρνω τηλ τον πρώην: -Παρακαλώ; -Έτσι, να παρακαλας!
@tetita2