-Περίγραψε τον  εαυτό σου με μία λέξη. -όχι
@koinian