- Πονάω γιατρέ - Που; - Που πρέπει να ξυπνάω πρωί...
@BBWolf11