-πότε γεννήθηκες;  -το 2000 -Εγώ το 2000 νόμιζα θα πεθάνουμε
@karalaik