Πριν τους βομβαρδίσετε με αλήθειες, βεβαιωθείτε πως δεν είχαν βολευτεί στο ψέμα.