Ψυχραιμία. Και οι μ@λάκες άνθρωποι είναι.
@XalaraSeLew