Σε ένα παράλληλο σύμπαν η γνώμη συμβαδίζει με τη γνώση...
@KostasPad60